Systemkrav:
Windows: 2000, ME, XP, Vista eller 7, mindst 16MB RAM og 20MB ledig plads på harddisken, CD-ROM drev, SB-kompatibelt lydkort, højttaler, farveskærm 1024*768 (12"), mikrofon anbefales (ikke includeret).

Macintosh: Mac OS X System 10.3.9 (eller bedre), højere 8MB RAM og 17MB ledig plads på hard disken, farveskærm 1024*768 (12"), CD-ROM drev, mikrofon anbefales (ikke includeret).

World Talk er et fortsætterprogram opbygget over spil og visuelle aktiviteter som TalkNow!
Programmet er beregnet til elever som har en vis fortrolighed med at lytte til og tale det fremmede sprog.

Aktiviteterne omhandler:

 • mad
 • dyr
 • tal fra 1 - 100
 • praktiske vendinger
 • rigtigt eller forkert spørgsmål
 • konstruktion af sætninger
 • finde vej efter beskrivelse
 • datoangivelser
 • vejret
 • beskrivelse af personer / situationer
 • du opbygger dit ordforråd og kan indtale og sammenligne med den indfødte speaker

Der er spil og tests af varierende sværhedsgrad.

Dine resultater kan gemmes.

Kurset foregår på det sprog du vil lære, men der er hjælp og instruktion på dansk og 100 andre sprog.

Lyt til beskrivelser inden for de enkelte emneområder og vælg det billede der svarer til beskrivelsen.
Interaktive spil og quizzer hjælper til at opbygge forståelse og fortrolighed med sproget.

Når man er blevet fortrolig med spillene kan kundskaberne udfordres med en TV quiz, eller man kan udfordre skrivefærdighederne med diktatøvelser.

Et klik på redningsbæltet giver instruktion på hjælpesproget, et klik på spørgsmålstegnet giver yderligere tips og forklaring / illustration af grundlæggende ord om det aktuelle emne.

Gennem gentagelser og varierede øvelser forstår man efterhånden flere og flere ord, og når efterhånden til at mestre komplekse sætninger.

Selve kurset foregår på det sprog du er ved at lære, men instruktion og hjælp findes på mere end 100 sprog (alle de sprog du kan lære med TalkNow findes også som hjælpesprog på hvert eneste kursus.)

World Talk kan benyttes af børn fra ca. 10 år.

World Talk indeholder ikke grammatik.

Systemkrav:
Windows: 2000, ME, XP eller Vista, mindst 16MB RAM og 20MB ledig plads på hard disken, CD-ROM drev, SB-kompatibelt lydkort, højttaler, farveskærm, mikrofon anbefales.
Macintosh: Mac OS X System 10.3.9 (eller bedre), højere 8MB RAM og 17MB ledig plads på hard disken, farveskærm, CD-ROM drev, mikrofon anbefales.