Tamazight


Tamazight er et berbisk (afroasiatisk) sprog, der tales af ca. 13 mio. især i det centrale Marokko og i Algeriet samt mindre grupper i Libyen, Egypten, Mali og Niger.  Arabisk er det officielle sprog både i Marokko og i Algeriet, men i Marokko taler knap halvdelen af befolkningen et berbisk sprog, i Algeriet er det ca. 1/5. Berberne er Nordafrikas oprindelige befolkning. De er blevet voldsom trængt under de sidste godt 1000 års arabiske fremtrængen, men jo længere vestpå man kommer, desto bedre har de holdt stillingen. Berbiske sprog har været skriftsprog i lang tid; skrifttraditionen er imidlertid blevet afbrudt flere gange af diverse invasioner og skrives nu i varierende omfang med berbisk, arabisk og latinsk alfabet.

  

Niveau  
Sprog  
Type  

Her kommer du nemt i gang med at lære tamazight (berbisk). Du lærer du de vigtigste 5-600 ord og udtryk på tamazight. Hjælp på dansk og 100 andre sprog.

DKK345,00