Skotsk gælisk


Skotsk gælisk tales af ca. 80.000 mennesker i Skotland, især i Højlandet og på Hebriderne. Det er et keltisk sprog nært beslægtet med irsk og manx. Som med irsk er sprogets tilbagegang vendt, idet man er blevet opmærksom på vigtigheden af at bevare sproget, der er en betydelig del af den skotske historie og nationale identitet. Skotsk gælisk fik officiel status i 2005 og dermed obligatorisk som undervisningsfag.

Niveau  
Sprog  
Type  

Skotsk Gælisk kursus for absolutte begyndere og begynder+, her kommer man nemt i gang med at lære  Skotsk Gælisk. med Talk Now lærer du de vigtigste 5-600 ord og udtryk på dansk. Og med udvidelse Talk more Lærer du vigtige dagligdags udtryk og vendinger på dansk med hovedvægt på sprog til rejsebrug.

Til PC og Mac samt IPAD/Android.

 

DKK545,00

Her kommer du nemt i gang med at læer skotsk gælisk. Du lærer du de vigtigste 5-600 ord og udtryk på skotsk gælisk. Hjælp på dansk og 100 andre sprog.

DKK345,00

Skotsk gælisk sprogkursus for begyndere+. Lær vigtige dagligdags udtryk og vendinger på skotsk gælisk med hovedvægt på sprog til rejsebrug. Bliv rejseklar - Talk More på rejsen. Hjælp på dansk og mange andre sprog. Til PC og Mac.

DKK405,00

Kursus i skotsk gælisk forretningssprog på let mellemniveau. Her lærer du de vigtigste vendinger og udtryk inden for skotsk gælisk forretningssprog. Hjælp på mange sprog sprog. Til PC og Mac.

DKK405,00