Samisk


Samisk hører til de oprindelige sprog i Europa og er nært beslægtet med østersø-finske sprog. Samisk tales af samerne som bor i det område, hvor Norge, Sverige, Finland og Rusland mødes. Afhængig af opgørelsesmetoder skønnes der at være 60.000 til 100.000 samer. Højst halvdelen af samerne taler samisk.

Niveau  
Sprog  
Type  

Her kommer du nemt i gang med at lære samisk. Du lærer du de vigtigste 5-600 ord og udtryk på samisk. Hjælp på dansk og 100 andre sprog.

DKK345,00