Manx


Manx er et keltisk sprog tæt beslægtet med irsk og skotsk gælisk. Manx var de indfødtes sprog på den britiske ø Man indtil 1765. Men efter salget af øen til Storbritannien gik sproget tilbage og den sidste indfødte døde i 1974. I de senere år er der gjort flere forsøg på at genoplive sproget, idet der undervises i manx både i folkeskolen og i voksenundervisningen.

Niveau  
Sprog  
Type  

Her kommer du nemt i gang med at lære manx. Du lærer du de vigtigste 5-600 ord og udtryk på manx. Hjælp på dansk og 100 andre sprog. Til PC og Mac.

DKK345,00

Manx sprogkursus for begyndere+. Lær vigtige dagligdags udtryk og vendinger på manx med hovedvægt på sprog til rejsebrug. Bliv rejseklar - Talk More på rejsen. Hjælp på dansk og mange andre sprog. Til PC og Mac.

DKK405,00

Manx sprogkursus på let mellemniveau. Her lærer du de vigtigste vendinger og udtryk inden for manx forretningssprog. Hjælp på dansk og mange andre sprog. Til PC og Mac.

DKK405,00