Letzeburgsk


Har du interesse for Luxembourg, så må du lære letzeburgsk. Med vores letzeburgsk kurser kommer du hurtigt og nemt i gang med at lære letzeburgsk.

Letzeburgsk tales af ca. 250.000 i Luxembourg og 50.000 i belgiske, franske og tyske grænseområder og er tæt beslægtet med tysk. Letzeburgsk blev i 1984 ligestillet med fransk og tysk som officielt sprog i Luxembourg, og de fleste indbyggere taler uden vanskeligheder alle tre sprog. Et skriftsprog blev indført i 1976, men letzeburgsk bruges næsten udelukkende som talesprog. Tysk er det mest anvendte skriftsprog og bruges bl.a. i medierne, fransk er administrationssproget.

Køb et lær letzeburgsk kursus i dag, så kan du være i gang med at lære letzeburgsk i morgen.

Niveau  
Sprog  
Type  

Her kommer du nemt i gang med at lære letzeburgisk. Du lærer du de vigtigste 5-600 ord og udtryk på letzeburgisk. Hjælp på dansk og 100 andre sprog. Til PC og Mac.

DKK345,00

Kursus i letzeburgisk forretningssprog på let mellemniveau. Her lærer du de vigtigste vendinger og udtryk inden for letzeburgisk forretningssprog. Hjælp på mange sprog sprog. Til PC og Mac.

DKK405,00

Letzeburgsk sprogkursus for begyndere+. Lær vigtige dagligdags udtryk og vendinger på letzeburgsk med hovedvægt på sprog til rejsebrug. Bliv rejseklar - Talk More på rejsen. Hjælp på dansk og mange andre sprog. Til PC og Mac.

DKK405,00