Jérriais


Jerriais er de indfødtes sprog på den engelske kanalø Jersey. I løbet af de sidste 100 år er sproget blevet fortrængt af engelsk og i dag tales jerriais kun af ca. 3000 mennesker svarende til ca. 3 % af øens befolkning. Men Jersey arbejder på at holde sproget i live, bl.a. ved at tilbyde undervisning i sproget og BBC har et ugentligt radioprogram på jerriais. Jerriais er beslægtet med fransk og keltiske sprog.

 

Niveau  
Sprog  
Type  

Her kommer du nemt i gang med at lære jérriais. Du lærer du de vigtigste 5-600 ord og udtryk på jérriais. Hjælp på dansk og 100 andre sprog. Til PC og Mac.

DKK345,00