Galicisk


Galicien er en spansk region, der ligger nord for Portugal lige ud til Atlanterhavet. Hovedbyen i Galicien er Santiago de Compostela, som er målet for mange pilgrimsvandrere.  Ca. 80 % af befolkningen i Galicien taler galicisk, der har været officielt sprog ved siden af spansk siden 1981. Galicisk er et romansk sprog som tales af ca. 3 mio. i Galicien og det nordligste Portugal. Galicisk har flere ligheder med portugisisk end med spansk.

Niveau  
Sprog  
Type  

Her kommer du nemt i gang med at lære galicisk. Du lærer du de vigtigste 5-600 ord og udtryk på galicisk. Hjælp på dansk og 100 andre sprog.

DKK345,00