Esperanto


Esperanto er et kunstsprog, som har til formål at gøre mennesker med forskelligt modersmål i stand til at kommunikere med hinanden. Med mellem 100.000 og to millioner brugere globalt er esperanto det mest udbredte kubstprog i historien. Esperantos grundstruktur er mere regelmæssig end i de fleste naturligt opståede sprog, og det skulle derfor at være lettere at lære. Siden sprogets lancering i 1887 har det gennemgået en udvikling, som kan sammenlignes med den, der har fundet sted i andre sprogsamfund. Esperanto betegnes som verdens mest enkle sprog

Sprog  
Niveau  
Type  

Esperantokursus for absolutte begyndere, her kommer man nemt i gang med at lære  esperanto. Man lærer du de vigtigste 5-600 ord og udtryk på esperanto. Hjælp på over 100 sprog

DKK345,00

Esperanto sprogkursus for begyndere+, især til unge (og familier med unge). Lær de vigtigste vendinger og udtryk på esperanto, med hovedvægt på dagligt omgangssprog og masser nyttigt ordforråd. Hjælp på dansk og mange andre sprog. Til PC og Mac.

DKK345,00

Esperanto sprogkursus for begyndere+. Lær vigtige dagligdags udtryk og vendinger på esperanto med hovedvægt på sprog til rejsebrug. Bliv rejseklar - Talk More på rejsen. Hjælp på dansk og mange andre sprog. Til PC og Mac.

DKK405,00

Esperanto sprogkursus på let mellemniveau. Her lærer du de vigtigste vendinger og udtryk inden for esperanto forretningssprog. Hjælp på dansk og mange andre sprog. Til PC og Mac.

DKK405,00