Bretonsk


Bretonsk er et keltisk sprog nært beslægtet med walisisk og kornisk (Cornwall).
Bretonsk tales af knap ½ mio. mennesker i Bretagne. Bretonsk er et sprog i tilbagegang, da det ikke længere er undervisningssprog. Der findes dog private bretonske skoler.

Niveau  
Sprog  
Type  

Her kommer du nemt i gang med at lære bretonsk. Du lærer du de vigtigste 5-600 ord og udtryk på bretonsk. Hjælp på dansk og 100 andre sprog.

DKK345,00